doi-mat-nguoi-son-tay–1–pham-dinh-chuong–quang-dung–amnhacmiennam–dongnhacxua.com

Đôi mắt người Sơn Tây (Phạm Đình Chương – Quang Dũng). Ảnh: AmNhacMienNam.blogspot.com
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.