hua-kinh-thanh-2–vtc.vn–dongnhacxua.com

Từ trái qua: Lục Tiểu Linh Đồng, Hứa Kính Thanh, Dương Khiết và Trì Trọng Thụy.
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.