hua-kinh-thanh–luc-tieu-linh-dong–vtc.vn–dongnhacxua.com

Nhạc sĩ Hứa Kính Thanh (phải) trùng phùng nam nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.