hua-kinh-thanh–tri-trong-thuy–vtc.vn–dongnhacxua.com

Hứa Kính Thanh chụp hình lưu niệm cùng Trì Trọng Thụy trong thời gian ông có mặt cùng đoàn Tây Du Ký.
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.