hoi-nghi-geneve-1954–wikipedia.com–dongnhacxua.com

Hội nghị Genève, 1954. Ảnh: wikipedia.com
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.