ao-lua-ha-dong–0–ngo-thuy-mien–nguyen-sa–vietstamp.net–dongnhacxua.com

Áo lụa Hà Đông (Ngô Thụy Miên – Nguyên Sa). Ảnh: vietstamp.net
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.