duong-bich-lien–dang-dinh-hung–tran-dan–nguyen-sang–cand–dongnhacxua.com

Họa sĩ Dương Bích Liên, nhà thơ Đặng Đình Hưng, nhà thơ Trần Dần, Họa sĩ Nguyễn Sáng ngồi uống rượu với nhau. Ảnh: Hà Tường.
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.