hoang-cam-va-nha-tho–cand.com.vn–dongnhacxua.com

Một tiệc rượu của nhà thơ Hoàng Cầm với lứa nhà thơ đàn em. Ảnh: cand.com.vn
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.