nguyen-trong-tao–van-cao–cand.com.vn–dongnhacxua.com

Nhạc sĩ Văn Cao trong một lần uống rượu cùng nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Ảnh: cand.com.vn
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.