trinh-cong-son–nguyen-quang-sang–cand.com.vn–dongnhacxua.com

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn uống rượu cùng với nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Ảnh: cand.com.vn
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.