hoai-my-1981

Tác giả hai bài thơ, chị Hoài Mỹ (ảnh chụp năm 1981)
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.