mot-thoi-nhac-tre-sg-1-1–thanhnien.vn–dongnhacxua.com

Ban nhạc The Black Caps. Từ trái sang: Minh Phúc, Ngọc Tùng, Billy Hùng, Quốc Huy ẢNH: TƯ LIỆU
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.