bong-hong-cai-ao–1–pham-the-my–vnguitar.net–dongnhacxua.com

Bông hồng cài áo (Phạm Thế Mỹ). Ảnh: vnguitar.net
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.