Giang-Ngoc–TungGiang–2009–micytran–dongnhacxua.com

Ca sỹ Giáng Ngọc và ba là nhạc sỹ Tùng Giang. Ảnh: mickytran
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.