cafe-sai-gon-xua-không-gian-xanh-nam-muoi-muoi-lam–tuoitre.vn–dongnhacxua.com

Vườn rau, lũy tre, tổ chim, cối xây bột… ở quán Năm mười mười lăm . Ảnh: YẾN TRINH
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.