cafe-sai-gon-xua-tuan-kiet-nam-muoi-muoi-lam–tuoitre.vn–dongnhacxua.com

Anh Nguyễn Tuấn Kiệt, chủ quán Năm Mười Mười Lăm, sắp xếp chén đĩa mang từ quê lên. Ảnh: YẾN TRINH
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.