Hai m¹ con ch¡i trò ch¡i ô n quan ß quán Nm m°Ýi m°Ýi lm – ¢nh: Y¾N TRINH

Hai mẹ con chơi trò ô ăn quan ở quán Năm Mười Mười Lăm. Ảnh: YẾN TRINH
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.