cassette-sharp–flickr–dongnhacxua.com

Một chiếc cassette hiệu Sharp. Ảnh: Flickr.
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.