cau-hien-luong–song-ben-hai–wikipedia–dongnhacxua.com

Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải. Ành: wikipedia.com
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.