Theo dấu tờ nhạc xưa (Nguyễn Vinh)

Dòng Nhạc Xưa đã có lần giới thiệu về tờ nhạc, tức các bản nhạc được nhạc sỹ hay nhà xuất bản cho in dưới dạng một khuôn nhạc bìa cứng, thường là có 4 mặt: trang bìa với tên tác phẩm và hình ảnh minh họa, hai trang giữa là khuôn nhạc và trang cuối là thông tin giới thiệu các bản khác hay các chương trình đại nhạc hội. Để bạn đọc xa gần có thêm thông tin, chúng tôi xin đăng bài viết của tác giả Nguyễn Vinh viết trên Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn.

Thu sầu (Lam Phương). Ảnh: AmNhacMienNam.blogspot.com
Thu sầu (Lam Phương). Ảnh: AmNhacMienNam.blogspot.com

thu-sau-1-lam-phuong-amnhacmiennam-blogspot-com-dongnhacxua-com thu-sau-2-lam-phuong-amnhacmiennam-blogspot-com-dongnhacxua-com thu-sau-3-lam-phuong-amnhacmiennam-blogspot-com-dongnhacxua-com