xe-lam–thanhnien.com.vn–dongnhacxua.com

Xe Lam xuất hiện tại Sài Gòn từ những năm 1960. Ảnh: ThanhNien.com.vn
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.