ngoc-dung–minh-thuy–ngo-quyen.org–dongnhacxua.com

Ngọc Dung và Minh Thủy (1972). Ảnh: ngo-quyen.org
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.