con-duong-xua-em-di-0-chau-ky–ho-dinh-phuong–amnhacmiennam.blogspot.com–dongnhacxua.com

Con đường xưa em đi (Châu Kỳ – Hồ Đình Phương). Ảnh: wikipedia.org.
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.