dongnhacxua-ban-nhac-phuong-hoang

Nguyễn Trung Cang (thứ 4 từ trái sang) trong ban nhạc Phượng Hoàng
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.