da-lat-mot-thoi-huong-xa-2–thanhnien.vn–dongnhacxua.com

Bức ảnh hiếm hoi chụp Phạm Duy với nữ thi sĩ Lệ Lan ẢNH: T.L
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.