da-lat-mot-thoi-huong-xa-4–thanhnien.vn–dongnhacxua.com

Bìa đĩa 45 vòng với giọng ca Thanh Tuyền ẢNH: TƯ LIỆU CỦA TÁC GIẢ
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.