ban-hop-ca-thang-long-thanhnien-vn-dongnhacxua-com

Ban hợp ca Thăng Long: Thái Thanh, Hoài Bắc, Hoài Trung. Ảnh: ThanhNien.vn
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.