dem-dong–0–nguyen-van-thuong–amnhacmiennam.blogspot.com–dongnhacxua.com

Đêm đông (Nguyễn Văn Thương – Kim Minh). Ảnh: amnhacmiennam.blogspot.com
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.