nguyen-van-thuong–cand.com.vn–dongnhacxua.com

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương thời sáng tác “Đêm đông”.
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.