orchid-lam-quynh–ba-nguyen-van-khanh–dutule.com–dongnhacxua.com

Orchid và Bà Nguyễn Văn Khánh, 2006 (Hình Orchid Lâm Quỳnh)
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.