la-do-muon-chieu–0–doan-chuan–tu-linh–amnhacmiennam.blogspot.com–dongnhacxua.com

Lá đổ muôn chiều (Đoàn Chuẩn – Từ Linh). Ảnh: AmNhacMienNam.blogspot.com
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.