truong-ky-1-2–giadinhhoangtrong.wordpress.com–dongnhacxua.com

Ban nhạc The Strawberry Four. Từ trái: Đức Huy, Tùng Giang, Tuấn Ngọc, Billy Shane
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.