vo-thuong-rumba-1-otofun.net-dongnhacxua.com

Nhạc sỹ Vô Thường trên một album của ông sản xuất tại hải ngoại. Ảnh: otofun.net
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.