don-xuan-nay-nho-xuan-xua–0–anh-chau–chau-ky–vietstamp.net–dongnhacxua.com

Đón xuân này nhớ xuân xưa (Châu Kỳ – Anh Châu). Ảnh: VietStamp.net
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.