pham-thien-thu-trong-dem-nhac-pham-duy-2011–tuoitre.vn–dongnhacxua.com

Phạm Thiên Thư trong đêm thơ nhạc của ông và Phạm Duy năm 2011 – Ảnh nhân vật cung cấp
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.