mo-hoa-0-hoang-giac-nguyen-truong-quy-dongnhacxua.com

Tờ nhạc Mơ hoa, Nhà xuất bản Thế giới (Hà Nội) in năm 1949. Trên tờ nhạc ghi tên các ca sĩ Hà Nội nổi tiếng như Ái Liên, Thương Huyền, Mai Khanh, Ngọc Bảo – Ảnh: Nguyễn Trương Quý
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.