hoang-nhac-do–va-ban-huu

NS Hoàng Nhạc Đô, Mộc Quốc Khanh, PV Lương Minh, Nhạc trưởng Nguyễn Bách & NS Đức Thịnh. Ảnh: GiaiDieuXanh.vn
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.