em-den-tham-anh-dem-30–0–vu-thanh-an–nguyen-dinh-toan–amnhacmiennam–dongnhacxua.com

Em đến thăm anh đêm 30 (Nguyễn Đình Toàn – Vũ Thành An). Ảnh: AmNhacMienNam.blogspot.com
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.