gai-xuan–0–tu-vu–nguyen-binh–phomuaban.vn

Gái xuân (Từ Vũ – Nguyễn Bính). Ảnh: phomuaban.vn
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.