he-lo-bong-hong-trong-bai-hat-ben-xuan-cua-nhac-si-van-cao (1)

Nhạc sĩ Văn Thao có nhiều nét giống với cha mình – nhạc sĩ Văn Cao
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.