he-lo-bong-hong-trong-bai-hat-ben-xuan-cua-nhac-si-van-cao (4)

Ngôi nhà nhiều hoa được dựng lên bên một bờ suối đẹp của họa sĩ Văn Thao. Ông ví von dí dỏm: “Đời ông Văn Cao có suối mơ còn đời ông Văn Thao có suối thực”.
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.