tam-van–hhtdev.wordpress.com–dongnhacxua.com

Nữ ca sĩ Tâm Vấn, ảnh ghi ở Sài Gòn năm 1954. Ảnh: hhtdev.wordpress.com
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.