“Hoa sứ nhà nàng” hay “Hoa sứ nhà em”?

Sau bài viết về “Hoa sứ nhà nàng”, [dongnhacxua.com] nhận được vài thắc mắc tại sao trong tờ nhạc gốc trước 1975 thì ghi là “Hoa sứ nhà em” nhưng hầu hết giới yêu nhạc lại được biết đến với tựa đề “Hoa sứ về nàng”. Chúng tôi nhận thấy đây là một câu hỏi hay nhưng không có tư liệu để trả lời thỏa đáng. Hôm nay chúng tôi xin mở thêm một bài mới để tất cả người yêu nhạc cùng thảo luận.

Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

3 thoughts on ““Hoa sứ nhà nàng” hay “Hoa sứ nhà em”?”

  1. Bởi vì nguyên bài hát chỉ có một chữ “em”, còn lại toàn “nàng” nên quen miệng kêu luôn nhà nàng.

  2. “Hoa sứ nhà em” là chính xác hoàn toàn, còn phải bàn luận gì ở đây nữa. Không chịu hiểu vấn đề gì hết hay cố tình không hiểu.

  3. “Chúng tôi nhận thấy đây là một câu hỏi hay nhưng không có tư liệu để trả lời thỏa đáng” => Xin hỏi BĐH Dongnhacxua, nếu bản nhạc gốc không phải là tư liệu, thì BĐH cần thêm tư liệu gì mới thỏa đáng?
    Cá nhân tôi cho rằng, giới yêu nhạc ở đây chưa từng thấy bản nhạc gốc nên truyền nhau tựa bài dựa theo ca từ của bài mà thôi, tuy nhiên đó là chuyện của người nghe nhạc.
    Nhưng nếu nhắc đến Tác giả – Tác phẩm, thì thiết nghĩ Dòng Nhạc Xưa nên sửa lại tên bài hát trong bài viết về cố Nhạc sỹ Hoàng Phương, vì ông chỉ có sáng tác bài “Hoa sứ nhà em”, chứ không hề có bài “Hoa sứ nhà nàng.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.