hoa-trang-thoi-cai-tren-ao-tim–kien-giang–ha-dinh-nguyen

Bài thơ và thủ bút của nhà thơ Kiên Giang tặng người viết
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.