to-nhac-xua-2–tuoitre.vn–dongnhacxua.com

Một số bìa tờ nhạc xưa. Ảnh tư liệu.
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.