ngay-xua-hoang-thi-ca-khuc-1974–phanxipang–dongnhacxua.com

Phần đầu ca khúc “Ngày xưa Hoàng Thị” do Phạm Duy phổ thơ Phạm Thiên Thư với chữ viết của nhạc sĩ trong tập “Con đường tình chúng ta đi” (NXB Gìn Vàng Giữ Ngọc, Sài Gòn, 1974)
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.