ngay-xua-hoang-thi–tap-tho–1974–phanxipang–dongnhacxua.com

Phần đầu bài thơ “Ngày xưa Hoàng Thị” trong thi tập “Ngày xưa người tình” của Phạm Thiên Thư (NXB Văn Chương, Sài Gòn, 1974)
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.