ngay-xua-hoang-thi–to-nhac–vivi–phanxipang–dongnhacxua.com

Ca khúc “Ngày xưa Hoàng Thị” được in rời với tranh màu nước của ViVi. Ảnh: Phanxipang.
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.