hoa-buoi–huong-tham

Hoa bưởi luôn tỏa hương thơm ngào ngạt. Photo: vnExpress.net
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.