lang-quan-ho-que-toi–nguyen-trong-tao–nguyen-phan-hach–nguyentrongtao.vnweblogs.com–dongnhacxua.com

Bản thảo viết tại làng Khương Hạ (Hà Nội) tháng 9.1978. Ảnh: http://nguyentrongtao.vnweblogs.com
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.